Introduktion

Realfiction Holding ABs rörelsedrivande dotterbolag grundades i Danmark 2008 och är en ledande innovatör och leverantör av mixed reality-lösningar, en marknad som beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Bolagets första produktfamilj, Dreamoc, har sålts i över 10 000 exemplar. Den nya, patentsökta produktplattformen DeepFrame som erbjuds i form av både större och mindre mixed reality-skärmar finns tillgänglig för kunder sedan september 2017.

DeepFrame har börjat användas inom en mängd nya applikationsområden för bolag inom underhållning, tillverkning och detaljhandel. Plattformen utvecklas även för innovativa konsumentprodukter. I samarbete med ett globalt nätverk av distributörer och innehållskreatörer kan Realfictions produktutbud köpas, hyras eller användas via bolagets heltäckande servicekoncept som kallas Magic-as-a-Service.
Realfiction fortsätter slutligen att uppfinna nya teknologier inom mixed reality med målsättningen att ta branschen till en helt ny nivå genom att uppnå visionen om att omvandla science fiction till real fiction.

Realfiction Holding AB:s aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under symbolen ”REALFI”. Aktiens ISIN-kod är SE0009920994.

Anmäl dig till Investorrelaterade nyheter här

CERTIFIED ADVISOR

Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40-615 14 10
ca@sedermera.se 

 

Interview med Trading Direkt - 13.7.2017

 

 


 

Nyheter och pressmeddelanden

  10-05-2017: Clas Dyrholm presenterar på Sedermera dagen Malmö (English)

  10-05-2017: Memorandum (pdf)

  10-05-2017: Anmälningssedel (Swedish)

  10-05-2017: Teaser (Swedish)

  Clas Dyrholm

  Founder & CEO

  GET INVESTOR INFO FROM OUR CEO.

  Thank you for considering Realfiction as your investment. Allow me to serve you with relevant information about your next investment.

  Sign up and tell me what to send.

  What type of information would you like?

  Aktien

  Realfiction Holding AB:s aktie handlas på Nasdaq First North. Aktiens kortnamn är REALFI och ISIN-kod SE0009920994.


  Ägare

  Ägarförteckning per den 29 oktober 2018

  Ejerfordeling - engelsk oktober2017

  1.Ceranco Equity S.C.S är ett investmentbolag med privata investerare, där styrelseledamot Søren Jonas Bruun är general partner och huvudägare i det tillhörande förvaltningsbolaget.
  2. Ägs till 50 procent av VD och styrelseledamot Clas Dyrholm och till 50 procent av styrelseledamot Peter Simonsen.

  Årsredovisningar

  Årsredovisning 2017(PDF)

  Årsredovisning 2016(PDF)

  Årsredovisning 2015(PDF)

   

  Delårsrapporter 

  Delårsrapport - Januari - Juni 2018 (PDF)

  Delårsrapport 2018 (PDF)

  Bokslutskommuniké 2017 (PDF)

  Delårsrapport Q3 2017 (PDF)

  Halvårsrapport 2017(PDF)

   

  Möten og protokoll  

  2018-06-18 - Årsstamma 2018 
   

      Protokoll fort vid årsstamma 2018
      Kallelse och dagordning
      Årsredovisning 2017
      Fullmaktsformulär

   


   

  Tidpunkter för ekonomisk information

  Innevarande räkenskabsperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

   

  29-11-2018: Delårsrapport Q1-Q3 2018 

  21-03-2019: Bokslutskommuniké 2018

  Bolagsbeskrivning - Realfiction Holding AB  (pdf)

  Bolagsstyrning (pdf)


   

  STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

  Michael Kjær

  Michael Kjær – Styrelseordförande sedan 2017

  Michael Kjær, född 1956, har omfattande erfarenhet av styrelse- och ledningsuppdrag, strategiutveckling, detaljhandel, marknadsföring och försäljning, redovisning samt fond- och investeringsbolag. Michael Kjær kommer senast från ett uppdrag som VD på F GROUP A/S sedan 2001. Dessförinnan har han även varit verksam som VD, försäljningschef och marknadschef på Fredgaard Radio A/S. Michael Kjær är numera styrelseordförande i Kraks Fond, Artha Holding A/S och Telecentret A/S. Dessutom viceordförande i listade Brdr. A&O Johansen A/S samt innehar styrelseuppdrag i Jacobsgaard Investment Advisory ApS. Dessutom är Michael Kjær expertdomare i Sø-Handelsretten i Köpenhamn, DK. Kjær är även styrelseordförande i Realfiction ApS sedan 2016. Michael Kjær är oberoende både mot Bolaget och större aktieägare i Bolaget.

  Michael Kjær äger privat 135 286 aktier i Realfiction Holding AB, motsvarande cirka 1,2 procent. 

  Bolagsengagemang de senaste fem åren

  Bolag

  Position

  Tidsperiod

  Artha Holding A/S

  Styrelseordförande

  Pågående

  Brdr A&O Johansen A/S

  Vice styrelseordförande

  Pågående

  Invest Group A/S

  VD och styrelseledamot

  Pågående

  Jacobsgaard Investment Advisory ApS

  Styrelseledamot

  Pågående

  Kjær 11-11-11 ApS

  Styrelseledamot

  Pågående

  Kraks Fond

  Styrelseordförande

  Pågående

  MMP af 1988 A/S

  Styrelseledamot

  Pågående

  Paul Kjær af 1991 ApS

  Styrelseledamot

  Pågående

  Paul Kjær Invest A/S

  Styrelseledamot

  Pågående

  Realfiction ApS

  Styrelseordförande

  Pågående

  Realfiction Holding AB

  Styrelseordförande

  Pågående

  Sokkelund Ejendomme ApS

  VD och styrelseledamot

  Pågående

  Sokkelund Invest A/S

  VD och styrelseledamot

  Pågående

  Telecentret A/S

  Styrelseordförande

  Pågående

  F GROUP A/S

  Verkställande direktör

  Under perioden avslutat

  Interdan A/S

  Vice styrelseordförande

  Under perioden avslutat

  NPT A/S

  Styrelseledamot

  Under perioden avslutat


  Delägarskap över 10 % de senaste fem åren

  Bolag

  Kapital (%)

  Röster (%)

  Tidsperiod

  Invest Group A/S

  100

  100

  Pågående

  Kjær 11-11-11 ApS

  25

  25

  Pågående

  MMP af 1988 A/S

  33

  33

  Pågående

  Sokkelund Ejendomme Ap

  100

  100

  Pågående

  Sokkelund Invest A/S

  100

  100

  Pågående

  F GROUP A/S

  30

  30

  Under perioden avslutat

   

  F GROUP A/S trädde i februari 2016 i rekonstruktion i Danmark. Michael Kjær har härutöver under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.


   

  Søren Jonas Bruun

  Søren Jonas Bruun – Styrelsesledamot sedan 2017 

  Søren Jonas Bruun, född 1961, har en executive MBA från Copenhagen Business School och en bakgrund inom teknik och internationella affärer men har även varit aktiv med arbete avseende affärsbanker, corporate finance och industri. Bruun är medgrundare av och partner i Gemstone Capital. Härutöver har Bruun tidigare arbetat i New York samt London och varit delaktig i fler än 15 framgångsrika exits av IT-bolag. Bruun har innehaft styrelseuppdrag i fler än 25 bolag och är för närvarande bland annat verksam som vice styrelseordförande i MenuCard AB som är noterat på AktieTorget. Bruun är även styrelseledamot i Realfiction ApS sedan 2009. Søren Jonas Bruun är ej oberoende mot Bolaget och större aktieägare i Bolaget.

  Bruun äger privat inga aktier i Realfiction Holding AB men är general partner i Ceranco Equity S.C.S vilket äger 3 194 447 aktier i Realfiction Holding AB, motsvarande cirka 27,5 procent. Härutöver innehar 1CT Management ApS, i vilket Bruun är general partner, 120 750 teckningsoptioner i Realfiction Holding AB.

  Bolagsengagemang de senaste fem åren

  Bolag

  Position

  Tidsperiod

  Gemstone Partner Holding ApS

  Grundare

  Pågående

  1CT Management ApS

  General partner

  Pågående

  Ceranco Equity S.C.S

  General partner

  Pågående

  Gemstone Capital (under bildande)

  Partner

  Pågående

  Menucard AB

  Vice styrelseordförande

  Pågående

  Menucard ApS

  Vice styrelseordförande

  Pågående

  Realfiction ApS

  Styrelseledamot

  Pågående

  Realfiction Holding AB

  Styrelseledamot

  Pågående

  A2l Systems ApS

  Styrelseledamot

  Under perioden avslutat

  Connect Denmark

  Styrelseordförande

  Under perioden avslutat


  Delägarskap över 10 % de senaste fem åren 

  Bolag

  Kapital (%)

  Röster (%)

  Tidsperiod

  Gemstone Partner Holding ApS

  79

  79

  Pågående

  1st Advisory Services Ltd (vilande bolag)

  50

  50

  Pågående

  1st Corporate Technologies Ltd. (vilande bolag)

  100

  100

  Pågående

  ApS af 1.10.1999

  100

  100

  Under perioden avslutat

  Søren Jonas Bruun ägde och satt som styrelseledamot i företaget ApS af 01.10.1999. Bolaget användes som konsultbolag. En uppsagd partner i 1CT´s första venture fond framställde stora ersättningsanspråk. Även om företaget i övrigt var välfungerande och solvent kunde det inte finansiera anspråken och ApS af 01.10.1999 tvingades i konkurs 2013. Härutöver har Bruun under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.


   

  Peter Max

  Peter Max – Styrelseledamot sedan 2017

  Peter Max, född 1961, har en kandidatexamen i marknadsföring och management från Insead och Henley MBA Institute och omfattande erfarenhet avseende utveckling av teknikbolag. I mer än 20 år har Max arbetat i flera olika roller, såsom VD, styrelseordförande, investerare och grundare. Max erfarenheter omfattar Senior Executive i bolag som Microsoft och Apple. Max är en av grundarna och VD i Gemstone Capital. Max är även styrelseledamot i Realfiction ApS sedan 2015. Peter Max är oberoende gentemot större aktieägare i Bolaget. Peter Max är ej oberoende gentemot Bolaget.

  Max äger privat inga aktier i Realfiction Holding AB. 1CT Management ApS, i vilket Max är partner, innehar 120 750 teckningsoptioner i Realfiction Holding AB.

  Bolagsengagemang de senaste fem åren

  Bolag

  Position

  Tidsperiod

  1CT Management ApS

  Partner

  Pågående

  Gemstone Capital (under bildande)

  VD

  Pågående

  Realfiction ApS

  Styrelseledamot

  Pågående

  Realfiction Holding AB

  Styrelseledamot

  Pågående

  A2i Systems A/S

  Styrelseledamot

  Under perioden avslutat

  Caramba Imaging Aps

  Styrelseledamot

  Under perioden avslutat

  HentTilbud Aps

  Styrelseledamot

  Under perioden avslutat

  Mindstorm Limited

  Styrelseledamot

  Under perioden avslutat

  Siteexploration Aps

  Styrelseledamot

  Under perioden avslutat


  Delägarskap över 10 % de senaste fem åren 

  Bolag

  Kapital (%)

  Röster (%)

  Tidsperiod

  Gemstone Partner Holding ApS

  21

  21

  Pågående

  Maxelle Management ApS

  100

  100

  Pågående

   Max har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.


   

  Clas Dyrholm CEO Realfiction

  Clas Dyrholm – Styrelseledamot och VD sedan 2017

  Clas Dyrholm, född 1974, är medgrundare av och VD i Realfiction. Dyrholm har en omfattande bakgrund inom film och tv som redaktör och sättare. Dyrholm kombinerar industrierfarenhet med starka presentations- och förhandlingsfärdigheter samt naturliga ledarskapsegenskaper. Dyrholm är även styrelseledamot och VD i Realfiction ApS sedan 2009. Clas Dyrholm är ej oberoende mot Bolaget och större aktieägare i Bolaget.

  Dyrholm äger 50 procent av Clape Holding ApS som i sin tur äger 2 875 000 aktier i Realfiction Holding AB, motsvarande cirka 24,7 procent. Clape Holding ApS innehar härutöver 230 000 teckningsoptioner i Realfiction Holding AB.

  Bolagsengagemang de senaste fem åren

  Bolag

  Position

  Tidsperiod

  Realfiction ApS

  Styrelseledamot och VD

  Pågående

  Realfiction Holding AB

  Styrelseledamot och VD

  Pågående


  Delägarskap över 10 % de senaste fem åren

  Bolag

  Kapital (%)

  Röster (%)

  Tidsperiod

  Clape Holding ApS

  50

  50

  Pågående

   Dyrholm har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.


   

  Peter Simonsen

  Peter Simonsen – Styrelseledamot sedan 2017

  Peter Simonsen, född 1972, är medgrundare av och arbetar med research and development i Realfiction. Simonsen har en bakgrund som film- och TV-fotograf, vilket har bidragit till en djup förståelse inom ljus, bild och teknik. Simonsen är även styrelseledamot i Realfiction ApS sedan 2009. Peter Simonsen är ej oberoende mot Bolaget och större aktieägare i Bolaget.

  Simonsen äger 50 procent av Clape Holding ApS som i sin tur äger 2 875 000 aktier i Realfiction Holding AB, motsvarande cirka 24,7 procent. Clape Holding ApS innehar härutöver 230 000 teckningsoptioner i Realfiction Holding AB.

  Bolagsengagemang de senaste fem åren

  Bolag

  Position

  Tidsperiod

  Realfiction ApS

  Styrelseledamot

  Pågående

  Realfiction Holding AB

  Styrelseledamot

  Pågående


  Delägarskap över 10 % de senaste fem åren 

  Bolag

  Kapital (%)

  Röster (%)

  Tidsperiod

  Clape Holding ApS

  50

  50

  Pågående

   Simonsen har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.


   

  download area

  INVESTARE NYHETSBREV

  Via följande länkar kan du få tillgång till våra nyhetsbrev. Vårt investerarrelaterat nyhetsbrev publiceras varannan månad.


  Augusti 2018 - Nyhetsbrev (Engelska)

  Maj 2018 - Nyhetsbrev (Engelska)
  Clas Dyrholm

  Founder & CEO

  GET INVESTOR INFORMATION FROM OUR CEO.

  Thank you for considering Realfiction as your investment. Allow me to serve you with relevant information about your next investment.

  Sign up and tell me what to send.

  What type of information would you like?